Home

Begrafenisvereniging Oldehove stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk voor haar ingeschreven leden een passende uitvaart te laten verzorgen.

DE VOORDELEN VAN LID ZIJN VAN BEGRAFENISVERENIGING OLDEHOVE835686_92053792-2

  • voordeliger dan commerciële instellingen
  • pakket van praktische diensten